INNE PRZEDMIOTY: Angielski, Historia, WOS, Geografia,

Motyw przyrody

Antropomorfizacja środek stylistyczny, którego zadaniem jest przypisanie cech ludzkich zwierzętom, roślinom czy przedmiotom.

 

Impresjonizm pojęcie odnoszące się do sztuki o nastrojowym charakterze, przemijających wrażeniach; częstym motywem dzieł impresjonistycznych była natura.

 

Sielanka utwór poetycki ukazujący w sposób wyidealizowany uroki życia na wsi.

Zobacz inne motywy