Motyw zapomnienia - Słowniczek pojęć

Amnezja – choroba polegająca na utracie pamięci, niejednokrotnie ma miejsce w wyniku wstrząśnienia mózgu (np. po upadku). Amnezja może być całkowita (nie pamięta się niczego) albo niecałkowita (zapomniało się tylko o niektórych wydarzeniach).

 

Pamięć – jest to umiejętność przyswajania informacji, operowania nimi i wydobywania ich w momencie, w którym jest to potrzebne. Pojęcia „pamięć” używa się jednak także w znaczeniu metaforycznym. Mówi się najczęściej o tym, że pamięć o kimś przetrwała, co znaczy, że, na przykład, mimo iż ktoś umarł, wspomina się tę osobę a także jej zasługi i sposób życia. Najlepszą formą uwiecznienia danej osoby lub wydarzenia jest pismo. Za jego pomocą pozwala się potomnym odkrywać ich na nowo i utrwalać w zbiorowej pamięci społeczeństw.

 

Wspomnienie – przypomnienie sobie sytuacji, która miała miejsce w przeszłości, spojrzenie na nią z dystansu czasu. Wspomnienie to jednostka pamięci o kimś lub o czymś.

 

Autor: