Motyw ucznia - Słowniczek pojęć

Bursa – dawne określenie na niedrogi internat dla uczniów danej szkoły.

 

Mentor – pierwotnie było to imię bohatera pojawiającego się w Odysei Homera – przyjaciela Odyseusza, opiekującego się i uczącego jego syna, Telemacha. Obecnie oznacza indywidualnego nauczyciela, doświadczonego doradcę dla kogoś.

 

Mundurek – strój ucznia wskazujący na jego przynależność do danej szkoły.

 

Rusyfikacja/germanizacja – działania prowadzone przez państwa zaborcze względem Polaków. Miały one na celu wykrzywienie polskiej świadomości narodowej i kultury oraz narzucenie w ich miejsce świadomości narodowej i kultury rosyjskiej/niemieckiej. Jednym z ich przejawów było piętnowanie używania przez uczniów w szkole języka polskiego.