Motyw rewolucji - Słowniczek pojęć

Kontrrewolucja – walka przeciw rewolucji, prowadzona w czasie jej przebiegu lub po jej zakończeniu.

 

Powstanie – zbrojne wystąpienie narodu lub pewnej grupy w obronie swojej wolności, zmierzające do uzyskania niepodległości, autonomii obszaru lub przyłączenia danej ziemi do innego państwa. Powstanie połączone ze zmianą struktury gospodarczej i własnościowej to rewolucja.

 

Rewolucja – zbrojne wystąpienie dużej części społeczeństwa przeciw istniejącej władzy, mające na celu zmianę ustroju w państwie; gwałtowne obalanie ustroju w celu zdobycia władzy i ustanowienia nowego porządku.