Listy Krasińskiego - Nawiązania i bibliografia

epoka: Romantyzm

Kontynuacje i nawiązania

Zbiory listów:

 • Jan III Sobieski Listy do Marysieńki
 • Adam Mickiewicz, Listy do Antoniego Edwarda Odyńca, listy do Henrietty z Ankwiczów Kuczkowskiej, listy do żony, Celiny Szymanowskiej, listy do Józefa Bohdana Zalewskiego
 • Juliusz Słowacki Listy do matki
 • Ich noce i dnie. Oprac. Ewa Głębicka. Warszawa [Listy Marii i Mariana Dąbrowskich].
 • Zbigniew Herbert, Henryk Elzenberg. Korespondencja. Warszawa 2002.
 • Zbigniew Herbert, Jerzy Turowicz. Korespondencja. Warszawa 2006.
 • Zbigniew Herbert, Stanisław Barańczak. Korespondencja. Warszawa 2005.
 • Edward Stachura, Listy do pisarzy. Warszawa 2006.
 • Fryderyk Chopin, Wybór listów. Wrocław 2004.
 • Anna i Jarosław Iwaszkiewiczowie, Listy 1922-1926. Warszawa 1998.
 • Jerzy Liebert, Listy do Agnieszki, Warszawa 2002.

 

Bibliografia przedmiotowa

 • Z. Sudolski, Wstęp, [w:] Z. Krasiński, Listy do Delfiny Potockiej, Warszawa 1975.
 • Z. Sudolski, Wstęp, [w:] Z. Krasiński, Listy do Jerzego Lubomirskiego, Warszawa 1965.
 • S. Pigoń, Wstęp, [w:] Z. Krasiński, Listy do ojca, Warszawa 1963.
 • A. Witkowska, R. Przybylski, Epistolografia epoki romantyzmu, [w tychże:] Romantyzm. Warszawa, 1999, s. 593-597.

 

 

 

 

 • Listy - opracowanie