Zdążyć przed Panem Bogiem - Michał Klepfisz

 

Podstawowe informacje o bohaterze

Michał Klepfisz to jedna z postaci pojawiających się w Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Kall. Bohater urodził się 17 kwietnia 1913 roku. Był żonaty i miał córkę (obie kobiety przeżyły wojnę). Jego siostra w czasach przedwojennych należała do klubu sportowego „Skra”, gdzie razem z inną bohaterką pojawiającą się w utworze, Marią Sawicką, biegała na osiemset metrów. Klepfisz skończył uczelnię wyższą, był inżynierem chemikiem. W czasie wojny należał do Żydowskiej Organizacji Bojowej (ŻOB). Zginął drugiego dnia powstania w getcie warszawskim, 20 kwietnia 1943 roku, podczas walk z hitlerowcami.

 

Charakterystyka zewnętrzna

Bohater w czasie, kiedy zginął, miał trzydzieści lat (w tekście utworu Edelman, opowiadając o nim, błędnie podaje, że dwadzieścia kilka). Był wysokim i szczupłym szatynem. Na tych, którzy go znali, sprawiał wrażenie cichego i spokojnego. Edelman wspomina go serdecznie, mówi o nim:

 

Wyjątkowo udany chłopak.

 

Charakterystyka wewnętrzna

Klepfisz, jako członek ŻOB-u, jeszcze przed powstaniem w getcie warszawskim chodził do Zbigniewa Lewandowskiego pseudonim „Szyna” z AK na szkolenia. Odbywały się one na ulicy Marszałkowskiej 62 i dotyczyły posługiwania się bronią oraz konstruowania ładunków wybuchowych. Zdobytą wiedzę bohater przekazywał potem bojownikom z getta.

Mimo że bohater był człowiekiem spokojnym, w krytycznej sytuacji potrafił przejąć inicjatywę i odznaczyć się wyjątkową odwagą. W heroiczny sposób poświęcił się za swoich towarzyszy broni. Na strychu jednego z domów przy ulicy Bonifraterskiej własnym ciałem zasłonił niemiecki karabin maszynowy, aby pozostali ŻOB-owcy mogli bezpiecznie przejść. Zresztą dzięki temu udało im się odeprzeć hitlerowskie natarcie. Wieść o czynie Klepfisza dotarła na Zachód Europy. Został on pośmiertnie odznaczony przez Wodza Naczelnego wojsk polskich, generała Władysława Sikorskiego Krzyżem Kawalerskim Virtuti Militari V klasy (Virtuti Militari to najwyższy istniejący polski order wojenny). Symboliczny grób bohatera znajduje się na cmentarzu żydowskim. Nad grobem tym stoi pomnik upamiętniający bojowników ŻOB-u, uczestników powstania w getcie warszawskim.