Wyznania - Gatunek literacki

Gatunek literacki

Wyznaniaautobiografią religijną, ukazującą przemianę św. Augustyna – jego drogę do przyjęcia religii chrześcijańskiej. Zawierają elementy spowiedzi, dobrowolnego wyznania grzechów, do czego nawiązuje tytuł. Augustyn wspomina najwcześniejsze chwile swojego życia, winy… Wielokrotnie przyznaje się do zbłądzenia, takie spowiadanie się przeplatane jest elementami biograficznymi i pochwałami Boga.

Dzieło jest pisane prozą, jednak ma wymiar mistyczny, poetycki. Przyczyny są różne, jednak najważniejsze jest to, że to Bóg jest najważniejszą postacią w Wyznaniach, więc i charakter dzieła został do Niego dostosowany. Słowa autora są osobistą modlitwą do Boga, dowodem wdzięczności. Dlatego autor wychwala Go, a jednocześnie podkreśla małość grzeszników.

 

Poza tym pojawia się frazeologia biblijna, jest wiele bezpośrednich odniesień do Biblii, a także liczne cytaty, np.:

 

Miłujmy Pana Boga naszego całym sercem swoim i całą duszą swoją, i całą myślą swoją, a bliźniego swego jak siebie samego.

 

 Jak zauważył Zygmunt Kubiak: „Augustyn myśli frazami biblijnymi”. Oddaje to wymiar całego dzieła.

Podobne na Sciaga.pl