Sir Tomasz More odmawia - Gatunek literacki

Opowiadanie Malewskiej to proza historyczna. Główne wyznaczniku tego gatunku to:

  • Synkretyzm rodzajowy – Sir Tomasz More odmawia czerpie z XVI-wiecznych źródeł historycznych;
  • Osadzenie akcji w realiach historycznych – Anglia, czasy panowania Henryka VIII;
  • Odniesienie do współczesności – postawa i dramatyzm wyboru More’a stanowią uniwersalny wzór postępowania dla każdego człowieka.