Zobacz inne przedmioty:

Poezja Przerwy-Tetmajera

Widok ze Świnicy do Doliny Wierchcichej

 • Evviva l'arte

 • Melodia mgieł nocnych

 • Widok ze Świnicy do Doliny Wierchcichej

 • Koniec wieku XIX

 • Typ liryki

  Widok ze Świnicy do Doliny Wierchcichej, wiersz Kazimierza Przerwy-Tetmajera pochodzi z cyklu Z Tatr. Jest przykładem liryki bezpośredniej. Podmiot liryczny wypowiada się na temat swoich odczuć, których doznaje, patrząc na krajobraz. Utwór swoją poetyką wpisuje się w nurt liryki impresjonistycznej.

   

  Podmiot liryczny i jego kreacja

  Podmiot liryczny wypowiada się bezpośrednio, jest pierwszoosobowy. Widać to po zwrotach „[ja] Patrzę” oraz „pode mną”. Podmiot, znajdujący się w górach, obserwuje roztaczający się pod nim krajobraz – Dolinę Wierchcichą.

   

  Sensy utworu

  Utwór to impresjonistyczna wizja opisująca krajobraz górski. Podmiot znajduje się na szczycie góry i patrzy w dół, w dolinę. Jego stan emocjonalny, wywołany obserwowanym widokiem, jest niezmienny w pierwszych sześciu częściach wiersza, a w dwóch ostatnich ulega skrajnej przemianie. Tak samo jak w malarstwie impresjonistycznym, w Widoku ze Świnicy do Doliny Wierchcichej wykorzystana została gra światła słonecznego i barw. Przenikają się barwne plamy, które tworzą obrazy. Na przykład po opisie skrzącego się i mieniącego „srebrnotęczowym sznurem” potoku następuje opis smrekowego lasu, który jest „Ciemnozielony w mgle złocistej”. Nie widać konkretnych kształtów, a właśnie światła i barwy. Umożliwia to uchwycenie w utworze ulotnych momentów. Zakończenie utworu przekazuje wizję pesymistyczną, dekadencką, która kontrastuje z wcześniejszym jego pięknem i spokojem. O ile te są ucieczką podmiotu od otaczającego go świata i zachwyca się on nimi, tak w zakończeniu widać nawiązanie do przerażającej rzeczywistości końca XIX wieku (i modernistycznej, schyłkowej poetyki):

   

  Patrzę ze szczytu w dół: pode mną / przepaść rozwarła paszczę ciemną – / patrzę w dolinę, w dal: / i jakaś dziwna mię pochwycą / bez brzegu i bez dna tęsknica, / niewysłowiony żal…

   

  Budowa i język utworu

  Wiersz ma dosyć skomplikowaną formę. Składa się z dwudziestu czterech wersów podzielonych na osiem trzyczęściowych partii. Dwa pierwsze wersy każdej z nich są dziewięciozgłoskowcami, wersy trzecie to sześciozgłoskowce. Zastosowany został schemat rymów AABAAB, przy czym rymy A są żeńskie, przeważnie dokładne (na przykład: „zbocza” – „przezrocza”, „kamieni” – „mieni”, „pode mną” – „ciemną”), a B niedokładne, męskie (na przykład: „gór” – „sznur”, „las” – „głaz”, „dal” – „żal”).

  Swoją poetycką wizję buduje przy użyciu kunsztownie dobranych środków stylistycznych:

  • epitety:
   • „senna zieleń gór”, „świetlne mgły”, „paszcza ciemna”
  • personifikacje
   • las drzemie”, „przepaść rozwarła paszczę”, „pochwycą tęsknica i żal”
  • powtórzenia
   • „patrzę ze szczytu” – „patrzę w dolinę”, „bez brzegu i bez dna”
  • metafory
   • „traw pościeli”, „cisza nieba”
  • szyk przestawny
   • „Ciemnozielony w mgle złocistej / wśród ciszy drzemie uroczystej / głuchy smrekowy las”
  • niedomówienia
   • „Taki tam spokój…”, „niewysłowiony żal”

   

  Kontynuacje i nawiązania

  Motyw Tatr cieszył się ogromną popularnością od czasów romantyzmu. Szczególnie zaś upodobali go sobie twórcy młodopolscy. Nawiązują do niego między innymi:

  • Seweryn Goszczyński, Dziennik podróży do Tatrów;
  • Jan Kasprowicz, Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach;
  • Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Na skalnym Podhalu;
  • Stanisław Witkiewicz, Pisma tatrzańskie;
  • Jalu Kurek, Księga Tatr;
  • Jarosław Iwaszkiewicz, Album tatrzańskie.

   

  Bibliografia przedmiotowa

  • J. Jakubczyk, Kazimierz Przerwa-Tetmajer. Zbliżenia, Katowice 2001.
  • Poezja Kazimierza Tetmajera. Interpretacje, red. A. Czabanowska-Wróbel, P. Próchniak, Kraków 2003.

   

   

  Zobacz inne lektury