INNE PRZEDMIOTY: Angielski, Historia, WOS, Geografia,

Motyw tęsknoty

Epitafium – napis na nagrobku lub bardzo krótki utwór poetycki poświęcony osobie zmarłej.

 

Nostalgia – tęsknota za krajem ojczystym.

 

Pielgrzym-tułacz – pojęcie wprowadzone przez romantyzm w związku z zaistniałą sytuacją polityczną. To taki bohater tekstu, który przebywa na emigracji, tęskni za krajem, szuka swojego miejsca, ale do ojczyzny nie może powrócić.

Słowniczek pojęć

  • Motyw tęsknoty - opracowanie

  • Słowniczek pojęć

  • Nawiązania do utworów
    Zobacz inne motywy