INNE PRZEDMIOTY: Angielski, Historia, WOS, Geografia,

Motyw mądrości

Racjonalizm – potocznie rozumiany to umiejętność logicznego rozumowania i pragmatycznego podejmowania decyzji; postawa krytyczna, „trzeźwe” myślenie.

 

Scjentyzm – oparty na pozytywizmie i empiryzmie pogląd filozoficzny, który zakłada, że nie ma innej prawdy nad tę, która zostaje dowiedziona drogą naukową.

Słowniczek pojęć

  • Motyw mądrości - opracowanie

  • Słowniczek pojęć

  • Nawiązania do utworów
    Zobacz inne motywy