INNE PRZEDMIOTY: Angielski, Historia, WOS, Geografia,

Motyw kobiety

Matka-Polka ten typ kobiety narodził się podczas niewoli narodowej. Należy pamiętać, że mężczyźni szli do powstań, byli zsyłani na Sybir, więzieni. Kobieta wtedy zostawała sama. Pozbawiona opieki męża, ojca, brata musiała radzić sobie z wychowaniem dzieci, kłopotami finansowymi, dbała o ciągłość języka, kultury i tradycji.

Słowniczek pojęć

  • Motyw kobiety - opracowanie

  • Słowniczek pojęć

  • Nawiązania do utworów
    Zobacz inne motywy