INNE PRZEDMIOTY: Angielski, Historia, WOS, Geografia,

Motyw emancypacji/feminizmu

Femme fatale – inaczej: kobieta fatalna, która przynosi nieszczęście mężczyźnie, jest przyczyną jego klęski. Zazwyczaj upadek mężczyzny wynika ze świadomego działania femme fatale.

 

Sufrażystki – ruch kobiet zrodzony na początku XX wieku, głównie w Anglii i Stanach Zjednoczonych. Ich działania skupiały się na walce o przyznanie im praw wyborczych. Często w ramach walki kobiety manifestowały swoje niezadowolenie brakiem równouprawnienia wyborczego poprzez akty obywatelskiego nieposłuszeństwa.

 

Słowniczek pojęć

Nawiązania do utworów
Zobacz inne motywy