INNE PRZEDMIOTY: Angielski, Historia, WOS, Geografia,

Motyw bezdomności

Bezrobocie – zjawisko społeczne polegające na tym, że część ludzi zdolnych do pracy (i wyrażających chęć jej podjęcia) nie może znaleźć zatrudnienia; jedna z przyczyn bezdomności w dzisiejszym świecie.

 

Bohema – cyganeria; środowisko, z którym się wiążą ekscentryczni artyści.

 

Wyalienowanie – wyobcowanie, wyłączenie ze środowiska lub otoczenia.

 

Zobacz inne motywy