Zobacz inne przedmioty:

Księga Hioba

Nawiązania i bibliografia

 • Ksiega Hioba - opracowanie

 • Księga Hioba - streszczenie

 • Kontynuacje i nawiązania

  Księga Hioba to jedne z najbardziej znanych stronic Biblii. Zapewne wiąże się to z niezwykle aktualnym w każdym czasie pytaniem stawianym przez człowieka: dlaczego cierpię? jaki sens ma moje cierpienie?

   

  Bezpośrednie nawiązanie do omawianej księgi znajdziemy w:

  • Jan Kochanowski Tren XVII (wiersz)
  • Karol Wojtyła Hiob (dramat)
  • Anna Kamieńska Drugie szczęście Hioba (zbiór wierszy)
  • Tadeusz Różewicz Hiob 1957 (wiersz)
  • Albrecht Dürer Hiob z żoną (obraz)
  • Leon Bonnat Hiob (obraz)
  • Georges de La Tour Hiob (obraz)
  • Jacek Kaczmarski Dzieci Hioba (muzyka)
  • (nawiązanie pośrednie) Kto nigdy nie żył, reż.: Andrzej Seweryn (film)

   

  Motyw cierpienia

  Motyw cierpienia i próby odpowiedzi na pytanie o jego znaczenie można znaleźć w następujących dziełach literackich:

  • mitologiczny Prometeusz – cierpienie Prometeusza karą Zeusa za pomoc ludziom, skradnięcie ognia
  • Jan Kochanowski Treny – cierpienie ojca po stracie córki, Urszulki
  • Johan Wolfgang Goethe Cierpienia młodego Wertera – cierpienie z powodu miłości nieszczęśliwej do Lotty
  • Juliusz Słowacki Ojciec zadżumionych – cierpienie Araba, któremu dżuma odbierała kolejne dzieci
  • Bolesław Prus Powracająca fala – cierpienie ojca, Gotlieba Adlera spowodowane egoizmem syna, Ferdynanda; cierpienie fizyczne Kazimierza Gosławskiego spowodowane skąpstwem starego Adlera
  • Bolesław Prus Lalka – cierpienia Stanisława Wokulskiego nieszczęśliwie zakochanego w Izabeli Łęckiej
  • Maria Konopnicka Miłosierdzie gminy – cierpienie Kuntza Wunderli na skutek poniżającej licytacji
  • Fiodor Dostojewski Zbrodnia i kara, Idiota, Bracia Karamazow – cierpienia, które ludzie zadają sobie, aby realizować własne cele
  • Zofia Nałkowska Granica – cierpienia Justyny Bogutówny, Elżbiety Bieckiej
  • Maria Kuncewiczowa Cudzoziemka – cierpienie Róży na skutek odrzuconej miłości, ból jaki zadaje ona mężowi i dzieciom
  • Zofia Nałkowska Medaliony – cierpienie zadane w czasie II wojny światowej
  • Tadeusz Borowski Opowiadania – cierpienia ludzi w obozach koncentracyjnych
  • Gustaw Herling – Grudziński Wieża – cierpienie Lebbroso wynikłe z izolacji z powodu choroby
  • Albert Camus Dżuma – cierpienia ludzi oddzielonych od najbliższych chorobą, śmiercią

   

   

  Bibliografia przedmiotowa

  • Zenon Ziółkowski, Najtrudniejsze stronice Biblii, Warszawa 1989.
  • Anna Świderkówna, Rozmowy o Biblii, Warszawa 1994.
  Zobacz inne lektury