INNE PRZEDMIOTY: Angielski, Historia, WOS, Geografia,

Będziecie moimi świadkami

Utwór wpisuje się w nurt wspomnieniowej literatury obozowej. Główne wyznaczniki o tym świadczące, to:

  • Przedstawienie człowieka w postawionego w skrajnej sytuacji (w obozach wszystko przedstawione jest jako sytuacja skrajna; opisane są również szczegółowe sytuacje – na przykład to, jak wyglądało zebranie więźniów na placu apelowym);
  • Przedstawianie codziennego życia w obozie (opis porządku dnia w Sachsenhausen-Oranienburg oraz w Dachau);
  • Chęć przekazania swoich przeżyć potomnym (porównaj z fragmentem tekstu w niniejszym opracowaniu, dotyczącym motywów powstania utworu);
  • Przywoływanie dokumentów historycznych, prac naukowych, relacji innych osób itd. (między innymi akt oddania w opiekę świętego Józefa złożony przez polskie duchowieństwo pod koniec jego pobytu w Dachau);
  • Komentarze odnarratorskie, łączące opisywane zdarzenia z współczesnością (na przykład na temat postępu technicznego w XX wieku przy okazji fragmentu tekstu, dotyczącego dojścia do władzy Adolfa Hitlera).
Zobacz inne lektury