Zobacz inne przedmioty:

Bibliografia romantyzm

epoka: Romantyzm

Bibliografia romantyzm

 • Bibliografia romantyzm

 • ROMANTYZM

  • M. Janion, Czas formy otwartej, Warszawa 1984.
  • M. Janion, Gorączka romantyczna, Warszawa 1975.
  • J. Kleiner, Romantyzm, [w tegoż:] Studia z zakresu teorii literatury, Lublin 1956.
  • J. Kleiner, Sentymentalizm i preromantyzm, Kraków 1975.
  • I. Opacki, Poezja romantycznych przełomów, Wrocław 1972.
  • Problemy polskiego romantyzmu, red. M. Żmigrodzka, s. I-II, Wrocław 1971-1974-1981.
  • M. Straszewska, Romantyzm, Warszawa 1969.
  • Studia romantyczne, red. M. Żmigrodzka, Wrocław 1979.
  • A. Witkowska, Literatura romantyczna, Warszawa 1986.
  • A. Witkowska, R. Przybylski, Romantyzm, Warszawa 1999.
  • A. Witkowska, Wielcy romantycy polscy, Warszawa 1980.
  • C. Zgorzelski, Liryka w pełni romantyczna, Warszawa 1981.
  • M. Żmigrodzka, M. Janion, Romantyzm i historia, Warszawa 1978.
  • G. Borkowska, Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej, Warszawa 1996.
  • Reduta. Romantyczna poezja niepodległościowa, opr. M. Janion, Kraków 1979.

   

  ADAM MICKIEWICZ

  • W. Borowy, O poezji Adama Mickiewicza, t. 1-2, Lublin 1999.
  • M. Dernałowicz, Adam Mickiewicz, Warszawa 1985.
  • B. Dopart, Mickiewiczowski romantyzm przedlistopadowy, Kraków 1992.
  • „Dziady” od Wyspiańskiego do Grzegorzewskiego, pod red. T. Kornasia i G. Niziołka, Kraków 1999.
  • K. Górski, Adam Mickiewicz, Warszawa 1989.
  • M. Jastrun, Mickiewicz, t. 1-2, Warszawa 1950.
  • J. Kleiner, Mickiewicz, t. 1-2, Lublin 1948.
  • M. Komza, Mickiewicz ilustrowany, Wrocław 1987.
  • K. Leżeńska, Kto jest kim w „Panu Tadeuszu”, Warszawa 1999.
  • T. Łubieński, M jak Mickiewicz, Warszawa 2005.
  • Z. Majchrowski, Cela Konrada: powracając do Mickiewicza,  Gdańsk  1998.
  • „Pieśni ogromnych dwanaście…”: studia i szkice o „Panu Tadeuszu”, pod red. M. Piechoty, Katowice 2000.
  • M. Piechota, J. Lyszczyna, Słownik Mickiewiczowski, Katowice 2000.
  • S. Pigoń, „Pan Tadeusz”. Wzrost – wielkość – sława, Warszawa 2001.
  • J. Przyboś, Czytając Mickiewicza, Warszawa 1998.
  • R. Przybylski, Słowo i milczenie bohatera Polaków: studium o „Dziadach”, Warszawa 1993.
  • Z. Stefanowska, Historia i profesja. Studia o „Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego”, Warszawa 1962.
  • A. Witkowska, Celina i Adam Mickiewiczowie, Kraków 1998.
  • A. Witkowska, Mickiewicz. Słowo i czyn, Warszawa 1975.
  • K. Wyka, „Pan Tadeusz”, t. 1: Studia o poemacie, t. 2: Studia o tekście, Warszawa 1963.
  • W. Weintraub, Poeta i prorok: rzecz o profetyzmie Mickiewicza, Warszawa 1998.
  • D. Wawrzykowska-Wierciochowa, Adam i Maryla: dzieje romantycznej miłości Adama Mickiewicza i Maryli Wereszczakówny, Warszawa 1990.
  • C. Zgorzelski, O sztuce poetyckiej Mickiewicza, Warszawa 1976.
  • M. Żmigrodzka, Podstawowe cechy mickiewiczowskiej ballady, Warszawa 1955.

   

  JULIUSZ SŁOWACKI

  • M. Inglot, Nie tylko o „Kordianie”: studia nad twórczością Juliusza Słowackiego, Wrocław 2002.
  • J. Kleiner, Juliusz Słowacki: dzieje twórczości, t. 1-4, Kraków 1999.
  • A. Kowalczykowa, Juliusz Słowacki, Wrocław 2003.
  • S. Makowski, „Kordian” Juliusza Słowackiego, Warszawa 1973.
  • S. Makowski, Juliusz Słowacki, Warszawa 1987.
  • M. Saganiak, Mistyka i wyobraźnia: Słowackiego romantyczna teoria poezji, Warszawa 2000.
  • D. Seweryn, Słowacki nie-mistyczny, Lublin 2001.
  • Słowacki mistyczny, pod red. M. Janion i M. Żmigrodzkiej, Warszawa 1981.
  • Słowacki współczesny: praca zbiorowa, pod red. M. Troszyńskiego, Warszawa 1999.

   

  CYPRIAN KAMIL NORWID

  • J. W. Gomulicki, Cyprian Kamil Norwid. Przewodnik po życiu i twórczości, Warszawa 1976.
  • J. W. Gomulicki, Mała kronika życia i twórczości Cypriana Norwida, [w:] C. Norwid, Wiersze, t. 1, Warszawa 1966.
  • Z. Łapiński, Norwid, Kraków 1971.
  • Z. Stefanowska, Strona romantyków. Studia o Norwidzie, Lublin 1993.
  • J. Trznadel, Czytanie Norwida, Warszawa 1978.
  • W. Toruń, Wokół Norwidowskiej koncepcji słowa, Lublin 2003.

   

  ZYGMUNT KRASIŃSKI

  • M. Janion, Z. Krasiński. Debiut i dojrzałość, Warszawa 1962.
  • S. Makowski, „Nie-Boska komedia” Zygmunta Krasińskiego, Warszawa 1991.

   

  ALEKSANDER FREDRO

  • Aleksander Fredro, oprac. T. Siwert, Warszawa 1965.
  • I. Chrzanowski, O komediach Aleksandra Fredry, Kraków 1917.
  • M. Inglot, „Zemsta” Aleksandra Fredry, Warszawa 1983.
  • M. Ingot, „Śluby panieńskie” Aleksandra Fredry, Warszawa 1986.
  • E. Kucharski, Wstęp [w:] A. Fredro, Zemsta, Wrocław 1986.
  • K. Masłoń, Aleksander Fredro „Zemsta”, Warszawa 1991.
  • K. Poklewska, Aleksander Fredro, Warszawa 1977.

   

  Zobacz inne lektury