Zobacz inne przedmioty:

Bibliografia oświecenie

Bibliografia oświecenie

 • Bibliografia oświecenie

 • OŚWIECENIE

  • A. Berdecka, T. Turnau, Życie codzienne w Warszawie okresu oświecenia, Warszawa 1969.
  • P. Chaunu, Cywilizacja wieku oświecenia, tłum. E. Bąkowska, Warszawa 1989.
  • M. Klimowicz, Oświecenie, Warszawa 1998.
  • Z. Libera, Oświecenie, Warszawa 1974.
  • Z. Libera, Wiek oświecony, Warszawa 1986.
  • Z. Libera, Życie literackie w Warszawie w czasach Stanisława Augusta, Warszawa 1971.
  • W. Borowy, O poezji polskiej w wieku XVIII, Kraków 1978.
  • T. Mikulski, Ze studiów nad Oświeceniem. Zagadnienia i fakty, Warszawa 1956.
  • T. Kostkiewiczowa, Horyzonty wyobraźni. O języku poezji czasów Oświecenia, Warszawa 1984.
  • T. Kostkiewiczowa, Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko. Szkice o prądach literackich polskiego Oświecenia, Warszawa 1975.
  • J. Kleiner, Sentymentalizm i preromantyzm, Kraków 1975.
  • R. Przybylski, To jest klasycyzm, Warszawa 1978.
  • A. Grześkowiak-Krwawicz, O formę rządu czy o rząd dusz? Publicystyka polityczna Sejmu Czteroletniego, Warszawa 2000.
  • Z. Raszewski, Bogusławski, Warszawa 1982.
  • W. Woźnowski, Bajka w literaturze polskiego oświecenia, Kraków 1974.

   

  IGNACY KRASICKI

  • M. Klimowicz, Wstęp, [w:] I. Krasicki, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki, Wrocław 1973.
  • Z. Goliński, Ignacy Krasicki, Warszawa 1979.
  • T. Kostkiewiczowa, Studia o Krasickim, Warszawa 1997.
  • J. Pokrzywniak, Ignacy Krasicki, Warszawa 1993.

   

  ADAM NARUSZEWICZ

  • Czytanie Naruszewicza. Interpretacje., pod red. T. Chachulskiego, Wrocław 2000.

   

  FRANCISZEK KARPIŃSKI

  • R. Sobol, Franciszek Karpiński, Warszawa 1979.
  • T. Kostkiewiczowa, Model liryki sentymentalnej w twórczości Franciszka Karpińskiego, Wrocław 1964.

   

  JULIAN URSYN NIEMCEWICZ

  • K. Zbyszewski, Niemcewicz od przodu i od tyłu, Warszawa 1999.
  •  „Powrót posła” Juliana Ursyna Niemcewicza, oprac. D. Polańczyk, Lublin 1994.

   

   

  Zobacz inne lektury